Haberler

Tarih: 14.06.2016 OKTH Telsiz İşletmeciliği ve Telsiz Ruhsatlandırma

 


OKTH Hizmeti Tanım ve Kapsamı
Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya aktarıcı (röle) ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya hücresel olmayan, yerel ve / veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar.

OKTH Tarifeleri
OKTH Hizmeti, kapalı kullanıcı gruplarına verilen bir hizmettir. Anılan Hizmetin tarifeleri kullanıcının istediği sayısal ve analog teknolojiye (Community Repeater, Trunk, DMR, TETRA) geniş alan kapsama mı yoksa dar alan kapsama alanı ihtiyacı olduğuna, hizmet istenilen alanın coğrafi yapısına, alacağı hizmette kullanacağı telsiz terminal sayısına göre değişiklik göstermektedir.

 

 

Bu nedenle şirketimizden OKTH Hizmeti almak isteyen kullanıcı/abonelerin öncelikler şirketimizle temas ederek nasıl bir hizmet istedikleri konusunda şirketimizi bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu bilgilendirme sonucuna göre uygulanacak tarifeler kesin olarak belirlenebilecektir.

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri ticari bir telekomünikasyon hizmeti olması nedeniyle, Maliye Bakanlığı mevzuatı kapsamında %18 oranında KDV ve %25 oranın da ise Özel İletişim Vergisine (ÖİV) tabi bulunmaktadırlar. Bu kapsamda kullanıcılara  kesilen hizmet faturalarına yukarıda belirtilen vergiler yer almaktadır.


OKTH Hizmeti Vergileri
Diğer taraftan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde Kullanıcılar kullandıkları telsiz cihazları için bir defaya mahsus Ruhsatname ücreti ve her yıl da frekans kullanım ücreti ödemekle yükümlüdürler. Bu ücretler şirketimiz tarafından fatura mukabili kullanıcılardan tahsil edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ödenmektedir. Telsiz Ruhsatname ve Frekans Kullanım ücreti her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı kadar değişmekte olup, bu ücretler BTK’nın web sayfasında yer almaktadır.

OKTH Abone Hak Ve Yükümlülükleri
Benzer konumdaki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım  gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkına,

 

Tüketicilerin elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerle abonelik sözleşmesi yapabilme hakkına,

Aboneler, ayrıntılı fatura talep edebilme hakkına,

İşletmecinin sunacağı elektronik haberleşme hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme hakkına,

Abonelere sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı ile tarifelerdeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme hakkına,

Uluslararası standartlar ile Kurumun belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakkına,

Mevzuat gereği Hizmet Bedeli ile bu hizmete yönelik her türlü vergi ve harcı ödemekle,

Hizmete katılma ve ayrılmada ilgili BTK mevzuatına uymakla yükümlüdürler.


OKTH İşletmecisi Hak Ve Yükümlülüleri

 

İşletmeci, hizmet sunumu kapsamında elektronik haberleşme altyapısı kurup işletebileceği gibi, altyapı ihtiyaçlarını OKTH işletmecileri de dâhil olmak üzere diğer işletmecilerden temin etme hakkına sahiptir.

İşletmeci kendisine Kurum tarafından tahsis edilmiş frekans kanallarını, Kurumdan izin alarak yetkilendirme alanı içerisinde tekrarlayabilir. İşletmeci ayrıca yetkilendirme alanı dâhilindeki role yer değişikliğini Kurumdan izin alarak yapabilir. Aynı yetkilendirme alanında frekans tekrarı yapılması halinde bu tekrarlamadan dolayı ayrıca kullanım hakkı ücreti alınmaz.

İşletmeci, “Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e uymakla yükümlüdür.

İşletmeciler OKTH sunmak için Kurumca kendilerine tahsis edilmiş frekansları transmisyon amaçlı kullanamaz.

İşletmeci bölgesel yetkilendirmesi kapsamında bulunan iller için ayrıca yerel yetkilendirme veya yerel yetkilendirmesinin bulunduğu ilin de dâhil olduğu coğrafi bölgeye ilişkin bölgesel yetkilendirme alma hakkına sahiptir.

İşletmeci, yerel ve bölgesel yetkilendirme alanı içerisindeki sistemlerini kendi içinde birbirleri ile irtibatlandırma hakkına sahiptir.

İşletmeci yerel-yerel yetkilendirme ile yerel-bölgesel yetkilendirme alanlarını birbirleri ile irtibatlandıramaz.

İşletmeci sahip olduğu birden fazla coğrafi bölgedeki yetkilendirme alanını birbirleri ile irtibatlandırmak istemesi durumunda, frekans kullanım ücreti hesaplamasında EGF değeri yüksek olan bölgenin değeri üzerinden hesaplama yapılır.

İşletmeci, OKTH sunmak üzere kendisine kapsama alanı dahilinde Kurumca paylaşımlı/paylaşımsız (işletmeciye tahsisli role frekans kanalı ayaklarından birinin simpleks frekans olarak kullanması) olarak tahsis edilmiş olan simpleks frekans kanallarını OKTH rolelerine erişilemediği durumlarda role frekansı ile birlikte kendi abonelerine kullandırabilir. İşletmeciye talebi halinde, ses hizmetleri haricinde veri ve optimize paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelerine sunulmasına yönelik olarak simpleks frekans kanalları tahsis edilebilir. Ayrıca işletmeci, abonelikten ayrılanların telsizlerindeki simpleks frekanslarının silinmesini sağlamakla yükümlüdür.

OKTH işletmecilerine tahsis edilen role frekans kanalı ayaklarının herhangi birisinin, aynı yetkilendirme alanı kapsamında, role frekans kanalı olarak kullanımının yanında role frekansları ile birlikte simpleks frekans kanalı olarak kullanımından ayrıca kullanım hakkı ücreti alınır.

OKTH işletmecisine yetkilendirildiği alanda, kurduğu telsiz rolelerini birbirleriyle irtibatlandırmasına imkan sağlamak üzere, talebi halinde Milli Frekans Planı çerçevesinde yapılacak değerlendirmeyi müteakip Radyolink ve/veya simpleks frekans tahsisi yapılabilir.

Tarih: 11.06.2016 Antalya Telsiz Haberleşme Sistemlerinde Estelkom'u Tercih Etti

Evet yanlış görmediniz hizmet kalitesi ve işinin uzmanı olan Estelkom Haberleşme telsiz haberleşme sistemleri ile Antalya'da Antalyalı müşterilerinede hizmet vermeye devam ediyor Türkiye'nin her yerinde telsiz haberleşme sistemleri çözümü sunanan Estelkom Haberleşme sorun değil çözüm üretir iletişimin gerektiği her yerde profesyonel telsiz sistemleri ile mutlak çözüm üretiyoruz Antalya turizmin merkezi ve haberleşme sistemleri şansa bırakılamaz işinin uzmanı ekibimiz ile daima sizin yanınızdayız.

Uzman İletişim Merkezi: 0850 303 0 262 - Gsm: 0532 232 24 58

Tarih: 08.06.2016 OKTH Telsiz İşletme Hizmeti Nedir?

OKTH Nedir?

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti anlamına gelen kısaltma T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilendirdiği Telekomünikasyon Şirketleri tarafından tahsis edilmiş frekanslarda tesis edilmiş altyapılar üzerinden ihtiyaç duyan Kurum ve Şirketlere hizmet verme esasına dayalı telsiz haberleşme hizmetidir.

OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri As-İl Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği Ltd. Şti. bünyesinde yürütülmektedir.

Telsiz Frekans Tahsis işlemleri; T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bölge Müdürlükleri`nce yapılmaktadır. Ancak bahsi geçen kurumdan yukarıdaki iller bazında  frekans tahsisi yaptırmış olan firmamız, OKTH hizmeti isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Güvenlik Şirketlerine, Özel Şirketlere, Toplu Taşıma Firmalarına, Otobüs şirketlerine,Taksi ve Dolmuş kuruluşlarına,İnşaat firmaları,dağıtım ve sevkiyat ve benzeri tüm kuruluşların ihtiyaç duyduğu telsiz haberleşmesini  hızlı, ekonomik ve profesyonel olarak istenilen sürelerde sunmaktadır.


Tekrarlayıcı Telsiz Sistemi, frekans spektrumunun verimli kullanımı ve kullanıcıya bir çok yeni özellik sağlamak amacıyla geliştirilmiş, temel olarak geniş alanda telsiz haberleşmesini sağlayan bir sistemdir. 

Normal şartlarda düz bir alanda iki klasik el telsizinin görüşme mesafesi şehir içerisinde 1-2 km. olduğundan, bu alanı genişletmek İçin tekrarlayıcı telsize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Trunk Telsiz Sitemi ile kullanıcıya Tekrarlayıcı Telsiz satın almaksızın sadece El, Araç veya Sabit Merkez Telsizleri ile şehir İçerisinde rahat görüşme yapabilme imkanı sunulmaktadır. 

Trunk Telsiz Sistemi; belirli sayıdaki kanalın birçok kullanıcı grubu tarafından ortak bir şekilde paylaşılması esasına dayanır. Kanal tahsisi, sistem bilgisayarı tarafından otomatik olarak yapıldığından kullanıcıların kanal seçmeleri söz konusu değildir Kanallar dolu iken yapılan kanal istekleri, öncelik sırasına göre sıraya alındığından kullanıcıların yeniden görüşme talebinde bulunmalarına da gerek yoktur.

Tarih: 08.06.2016 Dijital Telsiz Teknolojisi

Merhabalar.

Uzun süredir yazmak istediğim bir yazı ile yine karşınızdayım. Konuyu çok uzatmadan özet geçeceğim. Zira internette araştırma yaparak birçok teknik makaleye ulaşmanız mümkün. Ben biraz daha halk dili ile anlatmaya çalışacağım.

Yıllar yılı süre gelen analog telsiz sistemleri artık yerini yavaş yavaş dijital telsiz sistemlerine bırakmaktadır. Bunun başlıca nedenleri nelerdir?

1. Analog Sistemlerin frekansları verimli kullanmaması ve frekans yetersizliği yaşanması

2. Analog sistemlerdeki ses kalitesinin düşük olması.

3. Analog sistemlerin güvenli olmaması, dinlenilmesinin kolay olması.

4. Analog sistemlerdeki gruplandırma olaylarının, dijital sistemlerdekinin yanında çok basit kalması.

5. Verilerin elektrik şeklinde değil de, wi-fi veri şeklinde iletilmesi ve bu sayede, daha hızlı veri aktarımı kurulabilmesi.

6. Djital çalışma mantığı sebebiyle daha az batarya tüketebilmesi.

Başka sebepler de tabi ki mevcut fakat başlıca özellikler bunlardır.

Peki hangi dijital protokoller var? Kaç çeşit? Farkları nelerdir.

Yaygın olan ve olmayan çeşitli dijital protokoller vardır. Bu protokollerin ayrımı tamamen yazılımsal mantıkta olduğu için, her firmanın kendine özgü bir protokol kullanması serbesttir. Öncelikle temel iletişim yöntemlerinden bahsedelim.

FDMA, TDMA, CDMA vb. veri iletişim teknikleri vardır. FDMA tekniğinde iletişim frekans mantığına göre yapılır. Kendisine ayrılan gruptaki herkes aynı frekanstadır ve sürekli o frekans dinlenir. Bu sayede biri konuştuğunda herkes duyar. Güncel analog sisteme en çok benzeyen dijital sistem budur. 6,25khz band genişliği yeterlidir. Günümüzde DPMR cihazlar ve APCO.25 sistemi temel olarak bu standardı kullanır.

TDMA, zaman esaslı iletişim tekniğidir. Aynı frekansta 2 bağımsız grup oluşturulabilir. Aynı frekansı dinleyen cihazlar Slot diye tabir edilen zaman ayrım yöntemi ile birbirinden ayrılır. Slot 1 ve Slot 2 deki cihazlar tamamen farklı kanallarda olmuş olurlar. Her ne kadar aynı frekanstan iletişim kursalar bile, herkes kendi zaman dilimindeki iletişime duyarlı olur. Frekans verimliliği açısından güzel bir tekniktir. 12,5khz band genişliği kullanır fakat size tek röle ile 2 frekans kullanma imkanı tanır. DMR ve TETRA cihazlar bu protokolü kullanırlar. TETRA cihazlar DMR’dan farklı olarak zaman dilimini daha fazla bölebilirler. Örneğin Slot 1, Slot 2, Slot 3

Bir de CDMA tekniği vardır. Bu teknik esasen cep telefonu sistemini oluşturur. Her sistemin verimliliğini kullanan harman bir sistemdir. İlk cep telefonlarımız olan 900Mhz de çalışan cihazlarımız bu teknolojiyi temel almaktadır.

Konuyu kısaca özetlemek istedim.

Profesyonel hayatta bu teknolojiyi kullanmak isteyen kullanıcılar, dijital lisanssız cihaz tercih ettiklerinde, DPMR veya DMR Tier 1 tercih edebilirler. Her iki yöntem de lisanssız kullanım amacıyla çalışmaktadır.

Lisanslı, röle kapsama alanı ile iletişim kurmak isteyen kullanıcılar, DMR Tier 2 yöntemini kullanabilirler.

Daha kalabalık kullanıcı gruplarıyla sorunsuz iletişim kurmak isteyen kullanıcılar ise, DMR Tier 3 yöntemini tercih edebilirler. Bu yöntem sayesinde Trunk desteğine de kavuşmuş olurlar.

Ayrıca bu konularda firmaların kendilerine has çözümleri de vardır. Örneğin DMR Tier 3 ün daha gelişmiş bir versiyonu olan, Hytera firması tarafından hayata geçirilmiş, Hytera XPT sistemi kullanılabilir. Bunun için ayrıca lisans ödenmesi gerekir. Ya da diğer firmaların kendilerine has çalışan sistemlerinden, Kenwood’un NXDN yöntemi de tercih edilebilir.

Dijital telsizler konusu açıldığında her zaman akla gelen ilk soruya olan cevaba geçelim. Cihazların ve markaların birbirleri ile olan uyumluluğu.

Bu konuda gerek deneyimlerimden, gerekse teorik bilgilerimden yanıt vermeye çalışacağım.

Öncelikle amatör telsizcilere ithafen bir şeyler söyleyeyim.

Dijital telsizler amatör telsizciler arasında ilk popüler olduğunda, bu konuda çalışma yapan ilk ve tek firma ICOM oldu. Amatör telsizcilerin kullanımı amacıyla, yeni nesil dijital amatör telsizlerine D-STAR adını verdiği bir dijital iletişim yöntemi ekledi. Bu yöntem FDMA mantığı ile çalışır ve malesef sadece ICOM cihazlar birbiri ile iletişim kurur. Bu olay her ne kadar amatör telsizcilerin dijitale adım atması açısından güzel olsa da, tek marka olayı amatör mantığıyla pek uyuşmamaktadır. Zira amatör telsizciliğin temelinde, tüm amatörlerin birbiri ile iletişim kurabilmesi esastır. Hatta ve hatta, amatör telsizcilerin, kendi imkanları ile yaptıkları, QRP diye tabir edilen, düşük güçlü cihazları ile QSO yapma yani iletişim kurma izinleri vardır. Böyle bir durumda, bir amatör telsizciyi ICOM cihaz üretmeye zorlamak pek de hoş değildir. Zira amatörlük ticaretten uzaktır. Yani amatörlükte asla ve asla birini belli bir marka cihaz veya modele zorlayamazsınız. Zorlarsanız işi amatörlükten çıkarıp, ticariye çevirmiş olursunuz.

Bir süre sonra amatör cihaz üreten ender markalardan bir diğer Yaesu da Kendi dijital cihazlarını üretti. FT1DR ve ardından FT2DR cihazlar dijital olarak haberleşiyorlar. Bu cihazlar da FDMA protokolünde haberleşseler de sadece kendi içlerinde haberleşiyorlar. Malesef FDMA tekniğini kullanan hatta GMSK protokolünde çalışan diğer cihazlar ile konuşamıyorlar. Cihazlar her ne kadar kaliteli olsa da, benim amatör mantığıma yine yatmıyorlar.

Ardından belli başlı firmalar FDMA mantığı ile çalışan DPMR cihazlarını üretmeye başladılar. Bu cihazlar lisanssız kullanım içindi. Fakat deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim, DPMR cihazlar da farklı markalarda birbirleri ile konuşmuyorlar. Yani bu konuda da firmaların tekelciliğine mahkum kalıyorsunuz. Örneğin KYD DP-550S ve Kirisun S780 DPMR cihazlardır fakat birbirleri ile görüşmezler.

TETRA ve P.25 (APCO) yöntemlerinden bahsedemeyeceğim zira deneme şansım olmadı. Bu protokoller hakkında yorum yapmak güç. APCO yöntemi genelde askeri amaçlarla kullanılıyor. Güvenlik biraz daha ön plandadır. TETRA yöntemi ise genellikle yüksek hızlı ve güvenli veri bağlantılarında kullanılıyor. Yani yorum yapmak güç. Amatörler için bu yöntemlerden bahsetmiyorum zira bu yöntemlerde icraat ön planda olduğudan maliyetleri yüksektir. Yani ticari ve kamusal çalışmalar için tercih edilirler.

Gelelim DMR hususuna.

Benim en beğendiğim ve dünya amatörlerinin dijital kullanımda öncelikli tercihi olmuş olan DMR yöntemidir. Peki neden? Çünkü sonunda firmalar bu yöntemde el sıkışmayı başardılar. Belli bir platformda buluşmak zorunda kalacakları en başından belliydi. Çünkü aklın yolu birdir.

Telsiz teknolojilerinin öncü isimlerinden olan MOTOROLA uzun süredir MotoTrbo ürün gamıyla DMR telsizlerinin satışını yapmakta ve oldukça yüksek müşteri kitlesine sahip. Aynı şekilde Vertex firması da DMR cihazları ile ticari hayatta önde durmaktadır.

Motorola’nın piyasadaki bu hakimiyetini gören firmalar, DMR standardındaki çalışmalarına hız verdiler. Cihazların bir nebze daha uygun fiyatlı olması, frekans verimliliği konusunda öne çıkması, firmaların DMR ı tercih etmelerine yol açıyor. Ayrıca bu firmaların bir çoğu, DMR cihazları ürettikten sonra cihazlarına, MotoTRBO uyumludur notu düşmeye başladılar.

Aynı şekilde Hytera firması da dijital platformda oldukça iddialı ve kaliteli cihazlara sahiptir. Bu sayede, DMR cihaz aldığınızda diğer DMR cihazlar ile konuşabileceğinizi bilirsiniz.

Önemli Not : Firmalar kendi yazılım ve codeclerini yapmakta bağımsızdır. Yarın bir gün kimseyle konuşmayacak bir DMR cihaz üretilirse, bu konu istisnadır. Her halukarda markaya karar verirken, satıcınıza danışmanızı öneririm.

Günümüzde birçok markanın DMR cihazı mevcuttur. Hatta Çinli üreticiler de artık bu konunun üzerine düştüler ve uygun fiyatlı DMR cihaz üretimine başladılar. Örneğin TYT firmasının bu konuda çalışmaları mevcuttur. Tahminimce yakın zamanda Baofeng veya Wouxun gibi, amatörler arasında popüler Çinli firmalar da dijital platformuna el atacaklardır.

Sonuç olarak bence dijital platform tercih etmek isteyen kullanıcılar, amatörlük mantığı gereği, DMR cihaz tercih etmeliler. Yine de onları bu duruma zorlayan bir kanun yok. İsteyen grup istediği cihazı ve standardı kullanabilir. Benimki sadece öneri olur.

Dijital cihazlar hakkında çok fazla karmaşa ve soru işareti olduğunun farkındayım. Dünyada da bu soru işaretleri hala çözülmüş değil. Hele ki biz Türkiye’de hala ilginç konuları tartıştığımızdan, bu konularda fikir sahibi olmamamız çok doğal.

Bu konularda araştırma yapan arkadaşların denk gelebilmeleri ve az da olsa bilgi alabilmeleri açısından bu makaleyi yazmak istedim. Umarım bir nebze olsun akıllarınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir.

Konu ile ilgili danışmak istediğiniz durumlar, yorumlarınız, eklemeleriniz için yorum bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

İş hayatınızda dijital cihaz tercih etmeyi düşünüyor iseniz, tedarik için bana ulaşabilirsiniz. Doğru cihazları uzman kişilerden alıp, doğru şekilde programlatmanız çok önemlidir. Zira yanlış program ve konfigurasyon size çok sorun çıkarır ve verdiğiniz paranın karşılığını alamazsınız.

Unutmayın, bir malı sadece alıp satmak kolaydır. Zor olan, ona doğru ayarları uygulamaktır.

Tüm dijital cihaz talepleriniz için, (Kenwood, Motorola, Vertex , Hytera, Yaesu, ICOM) iletişime geçebilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.

Tarih: 08.06.2016 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi

Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapıları ile ilgili yetkilendirmelere ilişkin düzenlemeleri yapmak. b) Bildirim ve kullanım hakkı verilmesi iş ve işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. c) İdarî ücret ve kullanım hakkı ücretlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. ç) Kurum masraflarına katkı payı ile idarî ücret ve kullanım hakkı ücretlerinin ilgili mevzuatta ve yetkilendirmelerinde belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını incelemek. d) İşletmecilerin güncel bir listesini Kurumun internet sitesinde yayımlamak. e) Yetkilendirmeye tabi olmadan yürütülecek elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapılarının kapsamını belirlemek, talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak. f) Deneme izinlerine ilişkin düzenlemeler yapmak, test ve/veya deneme ve/veya gösterim ve/veya araştırma geliştirme amaçlı olarak geçici süre ile kurulmak ve kullanılmak istenilen elektronik haberleşme altyapı ve hizmetlerine ilişkin deneme izinleri vermek, bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek. g) Ulusal numaralandırma planını hazırlamak, elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısı için yeterli numara kaynağının bulunmasını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapmak, numara tahsisi, numaraların etkin ve verimli kullanımının sağlanması, tahsisli numaraların geri alımı ve benzeri konulara yönelik düzenlemeleri yapmak ve uygulamak. ğ) Numara taşınabilirliği ile ilgili düzenlemeler yapmak. h) Geçiş hakkına ilişkin düzenlemeleri yapmak. ı) İşletmecilerin, ilgili mevzuata ve yetkilendirme şartlarına uygunluğunu izlemek, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak veya yapılması için yetkili birim ve mercilere bildirimde bulunmak ve idarî para cezaları dâhil müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak. i) İlgili mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırı olarak elektronik haberleşme tesisi kuran, işleten ve/veya elektronik haberleşme hizmeti verenlerin tesislerinin faaliyetlerine son verilmesini temin için ilgili mülki amirlere bildirimde bulunmak. j) Millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanması amaçlarıyla, işletmeci faaliyetinin geçici olarak durdurulması ya da ihlalin önlenmesi için işletmeciye somut tedbirler uygulama zorunluluğunun getirilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına ve gerektiğinde tesislerin tazminat karşılığında devralınmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Kanun uyarınca yetkilendirmenin iptalinin gerektiği hallerde Bakanlığın da görüşü alınmak suretiyle gerekli işlemleri yapmak ve tedbirleri almak. k) Kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti halinde, şirketlerin elektronik haberleşme alanında faaliyete geçmeleri veya elektronik haberleşme sağlamaları hususunu gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de almak suretiyle değerlendirmek, gerekmesi halinde engellenmesini sağlamak. l) Kurum düzenlemelerindeki araştırma ve geliştirme şartlarının izlenmesi, incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek. m) Sektörde faaliyet gösteren ve Kurum tarafından yetkilendirilen işletmecilerin talep tahminlerini, yatırım planlarını ve gerçekleşme oranlarını incelemek, işletmecilerin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak. n) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.